ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น2 (อาคาร 3 ชั้น)

 

  

ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

 

 

 

โทรศัพท์ 0-3650-7199  สื่อสาร มท. 11151

โทรสาร 0-3650-7199

 

 

 

  E-mail : sbr.labour@hotmail.com

 

 

 

 

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562