การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2557

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

 

ครั้งที่  ประจำเดือน รายงานการประชุม
 1 ตุลาคม  2556 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_t.kh_.56.pdf
 2 พฤศจิกายน  2556  
 3 ธันวาคม  2556 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_th.kh_.56.pdf
 4 มกราคม  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_m.kh_.57.pdf
 5 กุมภาพันธ์  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_k.ph_.57.pdf
 6 มีนาคม  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_mii.kh_.57.pdf
 7 เมษายน  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_em.y.57.pdf
 8 พฤษภาคม  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_ph.kh_.57.pdf
 9 มิถุนายน  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_mi.y.57.pdf
 10 กรกฎาคม  2557 sites/singburi.mol.go.th/files/raayngaankaarprachum_k.kh_.57_0.pdf
 11 สิงหาคม  2557  system/files/raayngaankaarprachum_s.kh_.57_0.pdf
 12 กันยายน  2557  

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี