คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

 

คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

                                 

ปีงบประมาณ 2561                                                    ปีงบประมาณ 2560

 

                                  

ปีงบประมาณ 2559 หมวด 1-2                    ปีงบประมาณ 2559 หมวด 3