แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจงการทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี และรายงานผลสัมฤทธิ์  ณ ห้องประชุม นายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร 5 ชั้น) 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี