หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกกำลังกายตามโครงการ "ผู้ว่าพาออกกำลังกาย"

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกกำลังกายตามโครงการ "ผู้ว่าพาออกกำลังกาย" ณ ลานเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562