ประชุมคณะทำงานด้านจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดสิงห์บุรี

 วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางลัดดา หงสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี