แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี