วันที่ 30 เม.ย. พ.ศ.2561 แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี