วันที่ 10 กันยายน 2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ได้เข้าพบ นายณัฐพล ธานีรัตน์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562