วันที่ 17 ตุลาคม 2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ได้เข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562