วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562