สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 และได้คัดเลือกประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562