ประกาศแรงงานไทยที่เคยทำงานในซาอุดีฯ ที่ประสงค์จะขอตรวจสิทธิประกันสังคม พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม

 

เอกสารดาวน์โหลด

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562