ให้คนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แจ้งเป็นตัวแทนในการยื่นบำเหน็จชราภาพไต้หวัน (รายละเอียดคลิก)

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562