วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคี โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ปี 2562 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562