Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

 นางลัดดา อุปสินธุ์

นางลัดดา อุปสินธุ์

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีขอประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน)

และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

รายละเอียดเอกสารแนบดังนี้ (คลิก)

ข่าวการรับสมัครงาน Smart Job

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP