Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 24 ก.ค.60 เวลา 09.00น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสิงห์บุรี  ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค.60  เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP