Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 60 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด พิจารณาและลงมติทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดและพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของจังหวัด  ณ ห้องนายทองแสงใหญ่ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP