Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงหืบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลางกลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP