Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสร้างความเข้มแข็งระหว่าง อสร. เครือข่าย อสร. และแกนนำแรงงานนอกระบบ จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสานสร้างความเข้มแข็งระหว่าง อสร. เครือข่าย อสร. และแกนนำแรงงานนอกระบบ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร 5 ชั้น) 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP