Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวสิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ได้แก่

– ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาวหวาน

– ช่วงเย็น ฟังพระธรรมเทศนา พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน  

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP