Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี รวมใจเป็นหนึ่ง “ร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

pll_content_description

 จังหวัดสิงห์บุรี รวมใจเป็นหนึ่ง “ร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

วันนี้ (28 ก.ย. 60) เวลา 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
สำหรับธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์สูงสุดที่แสดงและแทนความเป็นชาติไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ และเป็นสิ่งที่ประกาศความเป็นเอกราชเหนือดินแดนไทย พื้นที่ของประเทศไทย ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด ธงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ประจำแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรี ธงชาติไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้แสดงความเป็นไทย และใช้แสดงออกเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
ซึ่งในปี 2560 เป็นปีฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานเป็นธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
 
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP