Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 4 ก.ค. 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 จำนวน  5  กิจกรรม ดังนี้

1) หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี
2) หลักสูตรการทำไส้กรอก กุนเชียง ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี
3) หลักสูตรการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี
4) หลักสูตรการทำกระเป๋าด้นมือ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี 
5) หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ต.ท่างาม .อินทร์บุรี
 
   
 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP