Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสมหมาย เกิดศรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ (การจักสาน) ณ ม. 2 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP