Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (Progress Review)

pll_content_description

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  เข้ารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) เขตการตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร 5 ชั้น)

 

     

 

     

 

     

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP