Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญภวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม รักษาศีล 5  ตราโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ณ ศาลาการเปรียญวัดจำปาทอง ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP