Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 21 ก.ค. 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

   

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP