Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด

pll_content_description

 วันที่ 31 ม.ค.2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด และจัดประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครระดับตำบล ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนี้ทีมพี่เลี้ยง และ อสร.ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุชญา มีดีภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สรจ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองด้วย

   

 

   

 

   

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP