Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสำหรับองค์กรในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับดีเยี่ยม และระดับมาตรฐาน

pll_content_description

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร ในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับดีเยี่ยมและระดับมาตรฐาน ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 57/2564

ไฟล์แนบ:

pll_file_name20220110113858238

ขนาด : 1298.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 ม.ค. 2565
TOP