Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ได้เข้าพบ นายณัฐพล ธานีรัตน์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP