Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมความรู้ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (รุ่นที่ 1)

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP