Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมแกนนำอาสามัครแรงงาน ตำบลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/ 2563

pll_content_description

TOP