Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 13 มิ.ย. พ.ศ.2561 แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดการฝึกอาชีพภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP