Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคี โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ปี 2562 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

pll_content_description

TOP