Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงาน ได้เข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP