Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP