Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562

pll_content_description

TOP