Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันแรงงานแห่งชาติ 2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติและงานวันคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์งุรี ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมความปลอดภัยในการทำงานทุ่งบางระจัน  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสิงห์บุรี และสถานประกอบกิจการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน มีกิจกรรมประกอบด้วย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร การแสดงชุดพิเศษของนักเรียนโรงเรียนศูนย์การศึกาาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี การกล่าวคำปฏิฏาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  มอบประกาศเกียรติคุณสตรีเครือข่ายแรงงานด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 1 ท่าน การมอบเครื่องหมายดาวเงินหกแฉกให้แก่แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน การส่งมอบแทรมโพลีนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมงาน

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP