Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP