Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบูรณาการตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานยง

pll_content_description

TOP