Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับอ.อินทร์บุรี และ พมจ.สิงห์บุรี ตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปี 2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี และสำนะักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560 ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง เขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 แห่ง คือ 1. พสนะฟาร์ม ตำบลชี้น้ำร้าย  2. พระประไพฟาร์ม ตำบลท่างาม  3. ปรีชาฟาร์ม ตำบลท่างาม  4. สำรวมฟาร์ม ตำบลทองเอน  5. เสี่ยหมูฟาร์ม ตำบลน้ำตาล  ผลการตรวจไม่พบแรงงานผิดกฎหมาย

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP