Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ”

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูจ้าง พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมในวันข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP