Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปลูกต้นไม้

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้นขี้เหล็ก เป็นต้น

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP