Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพออกกำลังกาย

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ” การเต้นจังหวะบาสโลป ” ตามโครงการผู้ว่าฯ พาออกกำลังกาย ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี และส่งมอบป้ายแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในคราวต่อไป ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน 

 

   

 

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP