Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพกิจกรรม ผู้ว่าพาออกกำลังกาย

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 กิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ครั้งที่ 33 /2560 

 

   
 
   
 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP