Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้ง9

pll_content_description

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.00น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้ง9 ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP