Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้เข้ามอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความรู้สึกที่ดี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและการดูแลรักษาของสถานพยาบาล

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP