Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แนะนำ อสร. ในพื้นที่ อำเภอบางระจัน

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอบางระจัน เพื่อแนะนำตัวแกนนำอาสาสมัครแรงงานแต่ละตำบลในอำเภอบางระจัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และชี้แจงข่าวสารที่สำคัญของกระทรวงแรงงานให้ที่ประชุมทราบ

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP