Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แบบสอบถามการติดตามผลฯ หลังจากผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน

pll_content_description

 แบบสอบถามการติดตามผลฯ หลังจากผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน กิจกรรมหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน

คลิก https://docs.google.com/forms/d/1nWcimsciWjMrYLmK27w5FzPPtlKjGVbrBaOELrPaXX4/edit

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP