Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสิงห์บุรีเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ ณ ห้องนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

   

   

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP